In voor- en tegenspoed

In voor- en tegenspoed

Door Echtpaar X

Na een narcose delirium kwam mevrouw X in een gesloten afdeling terecht. Tot deze dag was het echtpaar X al 60 jaar onafscheidelijk. Ze hadden altijd veel gereisd en waren erg zelfstandig. De kinderen van meneer en mevrouw X zijn geëmigreerd.  Door het voorval waren meneer en mevrouw X ineens aangewezen op anderen. Ouderentijd kan in een dergelijke situatie (buiten de medische zorg die noodzakelijk zal zijn) zorgen voor ondersteuning in huis om er zo aan bij te dragen dat meneer en mevrouw X niet hoeven te verhuizen naar een aanleunwoning. Als mevrouw X weer hersteld is, kunnen zij verder gaan met hun leven hoe zij dat graag zien. Ouderentijd kan ook daarna hulp bieden door de juiste persoon bij meneer en mevrouw X te plaatsen en ervoor te zorgen dat zij hun weg kunnen vinden in hun eigen vertrouwde omgeving.