Persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget (PGB) is in Nederland een persoonsgebonden budget in de AWBZ (voor zorg en begeleiding) of een persoonsgebonden budget in de Wmo (voor hulp bij het huishouden en voorzieningen). Het is een geldbedrag waarmee iemand die zorg, begeleiding of hulp nodig heeft en daarvoor in aanmerking komt, deze kan inkopen. Patiënten kunnen zelf de hulpverleners en begeleiders uitkiezen, en zelf beslissen waaraan het geld besteed wordt. Men kan dus met het PGB de eigen zorg in eigen hand nemen.

Naast de AWBZ kent ook de Wmo een PGB. Het PGB binnen de Wmo wordt verstrekt door gemeenten. Waar het PGB binnen de AWBZ door de vermeende kostenstijging stevig onder druk staat en ingeperkt wordt wordt het PGB binnen de Wmo en dan met name bij de huishoudelijke hulp steeds vaker door gemeenten gestimuleerd. Dit omdat een PGB voor de gemeente veel goedkoper is dan de verstrekking in natura.

Waarom een PGB?

Er kunnen allerlei redenen zijn om voor een persoonsgebonden budget te kiezen:

  • men wil zelf zijn/haar leven vormgeven.
  • men wil baas in eigen huis blijven.
  • men wil zelf hulpverleners kiezen, zelf afspraken maken en zelf de financiën regelen.
  • men wil werken met hulpverleners met wie het klikt, u bent dan niet afhankelijk van een toegewezen hulpverlener.
  • men wil zorg die niet door instellingen wordt geboden.
  • men wil zorg op tijden, waarop die zorg niet door instanties wordt geboden.

Onder een PGB valt alle hulp die u nodig heeft bij het huishouden. Hierbij kunt u denken aan het doen van de was en het stofzuigen van uw huis of het lappen van uw ramen. Tussendoor is - als u dat wenst - tijd om samen met uw huishoudelijke hulp een kopje koffie te drinken en even te ontspannen. De huishoudelijke hulp die wij aan u koppelen, wordt gescreend op basis van uw criteria. De frequentie waarmee de huishoudelijke hulp bij u langskomt bepaalt u ook zelf. De minimale afname is 2 uur per week.

Ouderentijd kijkt samen met u hoe we de zorg het beste met uw wensen en behoeftes kunnen uitvoeren. Voorop staat dat u bepaalt.

Voorbeeld: mevrouw X heeft 7 dagen per week thuishulp om uit haar bed geholpen te worden. Mevrouw wil (en is fysiek in staat) iedere dag gedoucht worden. Dan zorgen wij hiervoor. Daarnaast geeft mevrouw X aan dat ze in de weekenden graag om 10:00 uur hulp wil en door de weeks om 09:00 uur. Dit kan ook. Uw wensen staan centraal.